Problem with Cisco-AVPair

Dag Bodin dag at mediateknik.com
Sat Apr 15 20:20:53 CEST 2006


Jag är bortrest några dagar och kan inte kontrollera min mail, återkom efter den 24/4 eller kontakta kontoret på info at mediateknik.com eller +46-612-717780
I’m out of office until April 24, contact office: info at mediateknik.com or +46-612-717780More information about the Freeradius-Users mailing list