SV: Simple Configuration of using passwd-like file, howto needed

Madsen.Jan JMD JMD at kmd.dk
Fri Jul 9 09:38:02 CEST 2010


So I need to change the passwd file name ?
Now using : /etc/freeradius/modules/passwd

or do I need to do somehting like this in the passwd file

Passwd-name {
    filename = /etc/tac-plus/passwd
    format = "*User-Name:Password"
    hashsize = 0
    delimiter = :
    authtype = pap
}

Best regards
Jan Madsen


-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: freeradius-users-bounces+jmd=kmd.dk at lists.freeradius.org [mailto:freeradius-users-bounces+jmd=kmd.dk at lists.freeradius.org] På vegne af Alan DeKok
Sendt: 9. juli 2010 09:32
Til: FreeRadius users mailing list
Emne: Re: Simple Configuration of using passwd-like file, howto needed

Madsen.Jan JMD wrote:
> My specific configuration to get this working looks like this
> 
> Passwd module file
> 
>     filename = /etc/tac-plus/passwd

 Hmm... there's more to it than that. What did you name the module?


> The debug output look like this when I try to do an authentication using
> radtest command

 Shows now "passwd" module listed in the "authorize" section.

 You need to do that.

 Alan DeKok.
-
List info/subscribe/unsubscribe? See http://www.freeradius.org/list/users.html
__________________________________________________________________________________________
KMD A/S, Lautrupparken 40-42, DK-2750 Ballerup, CVR-nr. 26911745 

KMD er medlem af IT-Branchen og Dansk Erhverv samt anmeldt til Datatilsynet som edb-servicevirksomhed. KMD er certificeret i henhold til ISO 9001:2000, med Dansk Standard som certificerende organ og er desuden Microsoft Gold Certified Partner og Certificeret SAP Hosting Center.

www.kmd.dk  www.kundenet.kmd.dk  www.organisator.dk  www.kmdinternational.com

Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, bedes du venligst give mig besked herom og slette den.
If you received this e-mail by mistake, please notify me and delete it. Thank you.
More information about the Freeradius-Users mailing list