SV: SV: SV: Simple Configuration of using passwd-like file, howtoneeded

Madsen.Jan JMD JMD at kmd.dk
Mon Jul 12 07:21:40 CEST 2010


Okay thanks alot Alan
That was my missing link. I could really not find anything about this on any Docs man or web pages. Your help is really appreciated :D

Best regards
Jan Madsen

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: freeradius-users-bounces+jmd=kmd.dk at lists.freeradius.org [mailto:freeradius-users-bounces+jmd=kmd.dk at lists.freeradius.org] På vegne af Alan DeKok
Sendt: 9. juli 2010 12:03
Til: FreeRadius users mailing list
Emne: Re: SV: SV: Simple Configuration of using passwd-like file, howto needed

Madsen.Jan JMD wrote:
> I did like this now
> More /etc/freeradius/modules/passwd
> passwd kmdov3 {

  OK.

> And still I just get a rejected login

  You need to list "kmdov3" in the "authorize" section.  The debug log
shows that the module is not being used... therefore the passwords are
not being found.

  Alan DeKok.
-
List info/subscribe/unsubscribe? See http://www.freeradius.org/list/users.html
__________________________________________________________________________________________
KMD A/S, Lautrupparken 40-42, DK-2750 Ballerup, CVR-nr. 26911745 

KMD er medlem af IT-Branchen og Dansk Erhverv samt anmeldt til Datatilsynet som edb-servicevirksomhed. KMD er certificeret i henhold til ISO 9001:2000, med Dansk Standard som certificerende organ og er desuden Microsoft Gold Certified Partner og Certificeret SAP Hosting Center.

www.kmd.dk   www.kundenet.kmd.dk   www.organisator.dk   www.kmdinternational.com

Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, bedes du venligst give mig besked herom og slette den.
If you received this e-mail by mistake, please notify me and delete it. Thank you.
More information about the Freeradius-Users mailing list