SQL Counter query buffer limit freeradius 3.0.10

Michal Tomaszewski Michal.Tomaszewski at cca.pl
Thu Sep 24 16:18:55 CEST 2015


>
> Yep.
>
> -Arran
>
Thank you!

________________________________________ Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik tej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy że wszelkie rozprowadzanie, rozpowszechnianie lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeśli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie odesłać ją nadawcy, a samą wiadomość usunąć z komputera. Dziękujemy. ________________________________ Note: The information contained in this message may be privileged and confidential and protected from disclosure. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited.If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by replying to the message and deleting it from your computer. Thank you. ________________________________More information about the Freeradius-Users mailing list