Freeradius 3.0.12 problems - mysql pool connections

Michal Tomaszewski Michal.Tomaszewski at cca.pl
Fri Jan 27 15:46:00 CET 2017


>  That's not helpful.
This one is ok?

Fri Jan 27 15:42:27 2017 : Debug: (25)    Executing select query:             INSERT INTO radius_radacct_active                    (                 acctsessionid,     acctuniqueid,      username,                 hotspot_id,       device_id,       felogin_id,                 realm,         nasipaddress,      nasportid,                 nasporttype,      acctstarttime, acctstoptime,                acctauthentic,                 connectinfo_start,   connectinfo_stop,    acctinputoctets,                 acctoutputoctets,    calledstationid,    callingstationid,                 servicetype,      framedprotocol,                 framedipaddress                     )                 VALUES                     ('588b5bfb00000002',                     'b8c70d39220a02cad06916722ecb5e60',                     'xxx',                     '268',                    'yyyy',                   '4997573',                    '',                     '192.168.176.1',                     '00000002',                     'Wireless-802.11',                     FROM_UNIXTIME(1485528147),                   FROM_UNIXTIME(1485528147 + 1800),                     '',                     '',                     '',                     '0' << 32 | '0',                     '0' << 32 | '0',                     'zzzz',                     '10-00-98-37-E5-C0',                     'Login-User
',                     '',                     '192.168.176.3')

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
strlen () at ../sysdeps/x86_64/strlen.S:106
106   ../sysdeps/x86_64/strlen.S: No such file or directory.
(gdb)
(gdb) bt
#0 strlen () at ../sysdeps/x86_64/strlen.S:106
#1 0x00007ffff53cc025 in sql_xlat (instance=0x9f8500, request=0xbec010,
  query=0xc19c10 ' ' <repeats 24 times>, "INSERT INTO radius_radacct_active", ' ' <repeats 40 times>, "(", ' ' <repeats 33 times>, "acctsessionid,     acctuniqueid,", ' ' <repeats 11 times>, "username,", ' ' <repeats 12 times>..., out=0xc1a690 "", freespace=2048) at src/modules/rlm_sql/rlm_sql.c:251
#2 0x00007ffff7bc590b in xlat_aprint (ctx=0xbec010, request=0xbec010, node=0xbefdf0, escape=0x0, escape_ctx=0x0, lvl=0) at src/main/xlat.c:2320
#3 0x00007ffff7bc5c94 in xlat_process (out=0x7fffffffc648, request=0xbec010, head=0xbefdf0, escape=0x0, escape_ctx=0x0) at src/main/xlat.c:2425
#4 0x00007ffff7bc5fb2 in xlat_expand_struct (out=0x7fffffffc6f8, outlen=128, request=0xbec010, node=0xbefdf0, escape=0x0, escape_ctx=0x0) at src/main/xlat.c:2497
#5 0x00007ffff7bc6160 in xlat_expand (out=0x7fffffffc6f8, outlen=128, request=0xbec010,
  fmt=0xae33e0 "%{sql:", ' ' <repeats 24 times>, "INSERT INTO radius_radacct_active", ' ' <repeats 40 times>, "(", ' ' <repeats 33 times>, "acctsessionid,     acctuniqueid,", ' ' <repeats 11 times>, "username,   "...,
  escape=0x0, escape_ctx=0x0) at src/main/xlat.c:2562
#6 0x00007ffff7bc6406 in radius_xlat (out=0x7fffffffc970 "1", outlen=128, request=0xbec010,
  fmt=0xae33e0 "%{sql:", ' ' <repeats 24 times>, "INSERT INTO radius_radacct_active", ' ' <repeats 40 times>, "(", ' ' <repeats 33 times>, "acctsessionid,     acctuniqueid,", ' ' <repeats 11 times>, "username,   "...,
  escape=0x0, ctx=0x0) at src/main/xlat.c:2621
#7 0x000000000042cc9b in modcall_recurse (request=0xbec010, component=MOD_POST_AUTH, depth=2, entry=0x7fffffffdba0, do_next_sibling=true) at src/main/modcall.c:1014
#8 0x000000000042b0ff in modcall_child (request=0xbec010, component=MOD_POST_AUTH, depth=2, entry=0x7fffffffdb88, c=0xadec00, result=0x7fffffffce20, do_next_sibling=true) at src/main/modcall.c:408
#9 0x000000000042c177 in modcall_recurse (request=0xbec010, component=MOD_POST_AUTH, depth=1, entry=0x7fffffffdb88, do_next_sibling=true) at src/main/modcall.c:789
#10 0x000000000042b0ff in modcall_child (request=0xbec010, component=MOD_POST_AUTH, depth=1, entry=0x7fffffffdb70, c=0xadea00, result=0x7fffffffd500, do_next_sibling=true) at src/main/modcall.c:408
#11 0x000000000042c177 in modcall_recurse (request=0xbec010, component=MOD_POST_AUTH, depth=0, entry=0x7fffffffdb70, do_next_sibling=true) at src/main/modcall.c:789
#12 0x000000000042cfe9 in modcall (component=MOD_POST_AUTH, c=0xade500, request=0xbec010) at src/main/modcall.c:1134
#13 0x000000000042844a in indexed_modcall (comp=MOD_POST_AUTH, idx=0, request=0xbec010) at src/main/modules.c:1028
#14 0x000000000042a970 in process_post_auth (postauth_type=0, request=0xbec010) at src/main/modules.c:2240
#15 0x000000000040f8b7 in rad_postauth (request=0xbec010) at src/main/auth.c:317
#16 0x000000000043ff0c in request_finish (request=0xbec010, action=1) at src/main/process.c:1324
#17 0x0000000000440696 in request_running (request=0xbec010, action=1) at src/main/process.c:1555
#18 0x000000000043f351 in request_queue_or_run (request=0xbec010, process=0x4404fc <request_running>) at src/main/process.c:1015
#19 0x0000000000440ef0 in request_receive (ctx=0xbebd00, listener=0xb73dc0, packet=0xbebd60, client=0x85b6c0, fun=0x40fb0f <rad_authenticate>) at src/main/process.c:1783
#20 0x000000000041938f in auth_socket_recv (listener=0xb73dc0) at src/main/listen.c:1571
#21 0x000000000044861e in event_socket_handler (xel=0x9ef010, fd=9, ctx=0xb73dc0) at src/main/process.c:4585
#22 0x00007ffff797f92a in fr_event_loop (el=0x9ef010) at src/lib/event.c:649
#23 0x000000000044a5e3 in radius_event_process () at src/main/process.c:5658
#24 0x0000000000433abb in main (argc=2, argv=0x7fffffffe648) at src/main/radiusd.c:578
________________________________________ Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik tej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy że wszelkie rozprowadzanie, rozpowszechnianie lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeśli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie odesłać ją nadawcy, a samą wiadomość usunąć z komputera. Dziękujemy. ________________________________ Note: The information contained in this message may be privileged and confidential and protected from disclosure. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited.If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by replying to the message and deleting it from your computer. Thank you. ________________________________More information about the Freeradius-Users mailing list