SV: SV: Getting groups to work, from a group file

Madsen.Jan JMD JMD at kmd.dk
Fri Jul 16 07:39:45 CEST 2010


Yes Alan
Thanks alot for the help, was usefull as allways :D
 
Changing the Radius1-Group attribute from config item to a request item did what I would like to accomplish :D

So for other peoples my group file now looks like this.
passwd radius_group {
    filename = /etc/freeradius/radius-groups
    format = "~Radius1-Group:::*,User-Name"
    hashsize = 50
    ignorenislike = yes
    allowmultiplekeys = yes
    delimiter = ":"
}

The ~Radius1-Group makes it possible to use the variable in the users file for checking value :)

Best regards
Jan Madsen

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: freeradius-users-bounces+jmd=kmd.dk at lists.freeradius.org [mailto:freeradius-users-bounces+jmd=kmd.dk at lists.freeradius.org] På vegne af Alan DeKok
Sendt: 15. juli 2010 14:28
Til: FreeRadius users mailing list
Emne: Re: SV: Getting groups to work, from a group file

Madsen.Jan JMD wrote:
> I did change the variable to the following
> Etc_group module file
...
> Added the following to dictionary file
...
> Changed the users file
> DEFAULT     NAS-IP-Address == 172.31.254.4, Radius1-Group == "wcs-superadmin" 
>         Cisco-AVPair += 'Wireless-WCS:role0=SuperUsers'
> 
> DEFAULT     NAS-IP-Address == 172.31.254.4, Radius1-Group == "wcs-monitors" 
>         Cisco-AVPair += 'Wireless-WCS:task0=Users and Groups'

 That should all be OK.

 You might have to add the "Radius1-Group" attribute to the request
list, rather than the configuration list.

 Alan DeKok.
-
List info/subscribe/unsubscribe? See http://www.freeradius.org/list/users.html
__________________________________________________________________________________________
KMD A/S, Lautrupparken 40-42, DK-2750 Ballerup, CVR-nr. 26911745 

KMD er medlem af IT-Branchen og Dansk Erhverv samt anmeldt til Datatilsynet som edb-servicevirksomhed. KMD er certificeret i henhold til ISO 9001:2000, med Dansk Standard som certificerende organ og er desuden Microsoft Gold Certified Partner og Certificeret SAP Hosting Center.

www.kmd.dk  www.kundenet.kmd.dk  www.organisator.dk  www.kmdinternational.com

Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, bedes du venligst give mig besked herom og slette den.
If you received this e-mail by mistake, please notify me and delete it. Thank you.
More information about the Freeradius-Users mailing list